پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

اطلاعیه : جهت عضویت و مطالعه مطالب، به آدرس ghadiri1404@ در تلگرام، بپیوندید
محمد حسین قدیری ابیانه
فیلم معرفی قدیری ابیانه در کادر زیر:
Loading
پیوندها
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
محمد حسین قدیری ابیانه
آخرین نظرات

شنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷ ب.ظ

۱

 •  قرآن الکریم
 • نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران: انتشارات آموزش اسلامی، 1370.
 • نهج البلاغه، شرح و ترجمه سید علینقی اصفهانی آل محمد دیباج (فیض الاسلام)
 • نهج الفصاحه، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده، چاپ دهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، 1345
 • ابراهیمی پریچهر؛ بیگانگی: بررسی موردی بیگانگی از کار، دانشگاه آزاد واحد تهران.
 • اتزیونی، آمیتای؛ سازمان جدید؛ ترجمه مسعود رجوی؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1352.
 • احمد رجب‌زاده؛ دانش اجتماعی: کتاب درسی سال اول دبیرستان نظام جدید، 1374.
 • ارنسون، الیوت؛ روان‌شناسی اجتماعی؛ ترجمه حسین شکر کن؛ تهران: انتشارات رشد، 1369.
 • ازکمپ، استوارت، روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1370.
 • ازکیا، مصطفی؛ جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات، 1370.
 • اسدی، علی؛ «رسانه‌ها و توسعه فرهنگی »، رسانه، شماره 5، تهران،1370.
 • اسلامی ندوشن، محمدعلی؛ فرهنگ و شبه فرهنگ؛ تهران: انتشارات توسن، 1354.
 • اصول علم اقتصاد، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی،1353.
 • اقتداری، علی محمد؛ توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
 • امالی، بیروت: موسه الاعلمی للمطبوعات، 1400ق.
 • امام خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، جلد 4، چاپ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1371.
 • امین زاده، فرخ، جمعیت شناسی کار؛ تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1359.
 • انصاری، حمید؛ «تعاونی‌های زنان روستایی، ضرورت یا موج، اقتصاد کشاورزی و توسعه »؛ فصلنامه علمی – پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی، سال سوم، بهار 1374.
 • انصاری، شیخ مرتضی؛ المکاسب، 11 جلدی، نجف اشرف: مطبعة الآداب، 1392ق.
 • اوکلی، پیتر و مارسدن دیوید؛ رهیافت‌های مشارکت در توسعه؛ ترجمه محمود نژاد، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، 1370.
 • آرون، ریمون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی؛ ترجمه باقر پرهام، چاپ دوم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370.
 • آریزپه، لوردس؛ «نقش فرهنگ در توسعه بین الملل»؛ ترجمه مهدی قائم، نامه فرهنگ شماره 2، تهران،1370.
 • آشفته تهرانی امیر؛ گفتار در جامعه‌شناسی مدیریت و تولید؛ قزوین: انتشارات مؤسسه علوی اقتصادی و اجتماعی قزوین، 1351.
 • آشوری، داریوش؛ فرهنگ شناخت؛ تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی، چاپ وزارت فرهنگ و هنر، 1354.
 • باقری، بهرام؛ بررسی اثرات اشتغال زن بر خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد راهنما دکتر غلامعباس توسلی، 1374.
 • بخشی، علی؛ «خودشناسی درون مایه وجدان کاری»؛ مجله معرفت، شماره 14، سال 1375، ص 30.
 • بشیریه، حسین، «پرسش و پاسخ»؛ فرهنگ توسعه، شماره 3، تهران، 1371.
 • بلانچارت کنت؛ سیری در کمال فردی؛ ترجمه محمدرضا آل یاسین، تهران: انتشارات یگانه، 1368.
 • بلانچارد، کنت و هرسی پال؛ مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی؛ ترجمه علی علاقبند، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
 • بهره‌وری نیروی انسانی ستاده نیروی انسانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب، مفاهیم اساسی بهره‌وری بنیاد مستضعفان،1374.
 • بیرو، آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ترجمه یاقر ساروخانی؛ چاپ دوم، تهران: انشترات کیهان، 1370.
 • پارسونز، آنتونی، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران: انتشارات هفته.
 • پترویچ، گایو؛ بیگانگی و از خود بیگانگی،؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند، ماهنامه نگاه نو، شماره 3، تهران، 1370.
 • پرو، مهدی؛ روان‌شناسی صنعتی؛ چاپ نهم، انتشارات نی، 1375.
 • پستمن، نیل؛ « چگونه رسانه‌های همگانی فرهنگ را دگرگون می‌کنند.» مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، سال ششم، شماره نهم و دهم، تهران، 1371.
 • پیامها و سخنرانی‌های امام خمینی در شش ماهه اول، ج 1، تهران: انتشارات نور، بی تا، 1359.
 • پیسی،آرنولد؛ تکنولوژی و فرهنگ، ترجمه بهرام شالوگانی؛ تهران: نشر مرکز، 1367.
 • تقوی دامغانی، سید رضا؛ چهل حدیث – کار و کارگر، چاپ دوم، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1373.
 • تمیمی مغربی، احمد بن حیّون، دعائم الاسلام، قاهره: دارالمعارف بمصر، 1385ق.
 • توسعه جهان سوم و نظام بین الملل؛ تهران: انتشارات سفیر، 1369.
 • «توسعه و جامعه سنتی»؛ کتاب توسعه، شماره 5، تهران: نشر توسعه، 1372.
 • توسلی، غلامعباس، جامعه شناس کار و شغل، تهران: انتشارات سمت.
 • توسلی، غلامعباس؛ جامعه‌شناسی کار؛ تهران»: خانه ترجمه، 1349.
 • تهرانی، آشفته، گفتار در جامعه‌شناسی مدیریت تولید، تهران: انتشارات مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی، 1351.
 • جامعه‌شناسی کار و شغل؛ تهران: انتشارات سمت، 1375.
 •   جامعه‌شناسی کشورهای صنعتی؛ ترجمه رضا عمومی؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348.
 • جزوه حقوق کار، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1370 -1371.
 • جزوه درسی روان‌شناسی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 • جلالی، محمد؛ بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، هند و اسناد بین‌المللی (پایان نامه)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1376-1377.
 • حبیبی، احمد؛ «علل و ریشه‌های توسعه در سرمایه‌داری‌های پیشرفته»؛ کتاب توسعه، شماره 1، تهران: نشر توسعه، چاپ اول، 1370.
 • حرّ عاملی، محمد بن حسن؛ وسالئل الشیعه، جلدهای 11، 12، 13، 15 بیروت: احیاءالتراث العربی، 1391 ق.
 • حرّانی، حسین به شعبه؛ تحف العقول، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1355.
 • حسنین هیکل، میان مطبوعات و سیاست؛ ترجمه محمد کاظم موسایی؛ انتشارات شرکت الفبا، تهران: زمستان 1364، ص 187.
 • حکیمی، محمدرضا و همکاران؛ الحیاة، ج 1-2، ترجمه احمد آرام تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1375.
 • خزاعی، احمد، اشتغال در جهان سوم؛ تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1368.
 • دانشمند، علی اکبر، وجدان کار و انضباط اجتماعی، روزنامه جمهوری اسلامی، 7 فروردین 1373.
 • دفلور، ملوین. ال و همکاران؛ مبانی جامعه‌شناسی؛ ترجمه حمید خضرنجات، دانشگاه شیراز، 1349.
 • دورکهایم، امیل؛ تقسیم کار اجتماعی؛ ترجمه حسین حبیبی؛ تهران: انتشارات قلم، 1359.
 • دورکیم، امیل؛ تقسیم کار اجتماعی؛ ترجمه پرهام باقر؛ کتاب‌سرای بابل، 1369.
 • دیویس، کنت و نیوستورم بان؛ انسانی در کار؛ ترجمه محمدعلی طوسی؛ تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1370.
 • رابینز آنتونی، توان بی پایان رمز و راز موفقیت در زندگی، ترجمه محمدرضا آل یاسین، انتشارات یگانه، 1373.
 • رابینز، آنتونی؛ توان بی پایان رمز و راز موفقیت در زندگی؛ ترجمه محمدرضا آل یاسین؛ انتشارات یگانه 1373، چاپ اول 1370.
 • رحیم‌زاده اسکوئی، رحیم؛ «موانع اساسی توسعه اقتصادی در ایران»؛ ایران فردا، سال اول، شماره ششم، تهران،1372.
 • رزاقی، ایراهیم؛ «تکنولوژی و توسعه»؛ کتاب توسعه، شماره 2، تهران، نشر توسعه، 1370.
 • رستگار، خالد، سنجش نگرش جوانان به ابعاد ماهوی شغل و رابطه آن با نیازهای رشد، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1372.
 • رستگار، خالد؛ سنجش نگرش جوانان به ابعاد ماهوی شغل و رابطه آن با نیازهای رشد؛ رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،1372.
 • رضاقلی، علی؛ « توسعه اقتصادی و جهان بینی ما»؛ کتاب توسعه، شماره 6، تهران، نشر توسعه، 1372.
 • رواسانی، شاپور؛ « توسعه نیافتگی و علل آن»؛ فرهنگ توسعه، شماره 5، تهران، 1372.
 • روشه، گی؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی کنش اجتماعی؛ ترجمه هما زنجانی زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1376.
 • روشه، گی؛ مقدمه‌ای بر جمعه شناسی عمومی کنش اجتماعی، ترجمه هما رنجانی زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1376.
 • ریترز، جرج؛ نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ ترجمه ثلاثی محسن؛ تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1374.
 • زبیدی، محمد بن محمد؛ اتّحاف السّادة المتقین، (بیروت احیاءالتراث العربی، بی‌تا)
 • زغلول، ابوهاجر محمد السّعید بن بسیونی؛ موسوعة اطراف الحدیث النبوی الشریف، بیروت: عالم التراث للطبلعه و النشر، 1410ق.
 • ژیرار، آگوستین؛ توسعه فرهنگی، ترجمه رزین قلم(4)، سپرده (پ) هاشمی گیلانی (4)؛ تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای بنیادی، 1372.
 • ساروخانی، باقر، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان،1370.
 • ساروخانی، باقر؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ تهران: انتشارات کیهان، 1370.
 • سازمان و مدیریت، سیستم رفتار سازمانی، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات مولوی، 1368.
 • ساعتچی، محمود؛ روان‌شناسی در کار، سازمان و مدیریت؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1369.
 • سانح، علی؛ «دیدگاه اسلام پیرامون ارزش کار» در: تکامل فرهنگ کار، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1372.
 • سریع القلم، محمود؛ «اصول ثابت توسعه»؛ اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 35، تهران، 1370.
 • سعادت، اسفندیار؛ مدیریت منابع انسانی؛ تهران: انتشارت سمت، 1375.
 • سید عباس زاده، میرمحمد، وجدان کار، رهیافت علمی و کاربردی، انتشارات آریشا، 1374.
 • سید عباس زاده، میرمحمد؛ وجدان کار، رهیافت علمی و کاربردی، انتشارات آریشا، 1374.
 • سیدیکی، دیاکیت؛ «توسعه فقط مسئله فن سالاران نیست»؛ کتاب توسعه، شماره 3، تهران: نشر توسعه، 1370.
 • شافع، میرشهبیر، کاربرد سلاحهای هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین الملل، (پایان نامه) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1376.
 • شیخ صدوق (ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی)؛ ثواب الاعامال و عقاب الاعمال، تهران: کتابخانه صدوق، 1400ق.
 • شیدفر، حقوق کار و صنعت، ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
 • صبوری، منوچهر؛ جامعه‌شناسی سازمان‌ها؛ انتشارات تب تاب؛ 1374.
 • صدر نبوی، رامپور، چند گفتار در جامعه‌شناسی کار و شغل با تکیه بر کار زن در خانه و بنگاه؛ مشهد: کتابفروشی باستان؛ 1370.
 • صدر، محمدباقر، اقتصاد ما،ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران: بنیاد علوم اسلامی،1360.
 • طاهری، پوریا؛ «آیا توسعه پایا و مداوم امکان‌پذیر است»؛کتاب توسعه، تهران: جلد چهارم، نشر توسعه، 1370.
 • طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروف الوثقی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1397ق.
 • طبیبیان، محمدرضا؛ بیکاری و کم‌کاری در ایران، پایان نامه.
 • ظیخ طوسی، (ابوجعفر، محمدبن الحسین بن علی بن الحسن الطوسی)؛ تهذیب کتاب التجارة، چاپ قدیم.
 • عبادی، شیرین؛ حقوق کودک، تهران: انتشارات روشنگران،1371.
 • عراقی، سید عزت الله، حقوق کار، تهران: انتشارات دانشگاه ملّی ایران، 1356.
 • العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نورالثقلین، ج3، قم: مطبعه الحکمه، 1383ق.
 • عظیمی، حسین؛ فرهنگ و توسعه، ایران فردا، شماره اول و دوم؛ تهران، 1371.
 • عقیقی بخشایشی؛پیکار با فاجعه گرسنگی و فقر،تهران: فی الاحکام الدین، تهران: اسلامیه،1348.
 • علوی، سید امین‌الله، روان‌شناسی مدیریت و سازمان؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش دولتی، چاپ اول،1371.
 • عمید حسن؛ فرهنگ عمید، جلد 2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1364.
 • الفروع مِن الکافی، ج 5 و7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1391ق.
 • فروند ژولین؛ جامعه‌شناسی مارکس؛ وبر؛ ترجمه نیک گهر عبدالحسین؛ نشر رایزن، 1368.
 • فرهنگ علوم اجتماعی؛ تهران: انتشارت کیهان، 1370.
 • فرید، مرتضی (گردآورنده احادیث تربیتی از کتابهای گفتارهای فلسفی) الحدیث،ج3، تهران: دفتر نشر فرهنگ انتشارات اسلامی،1365.
 • فیض کاشانی، ملامحسن، المحجُّةالبیضاء، چاپ دوم، تهران: دفتر انتشارات اسلامی،بی‌تا.
 • القاری، ملاعلی؛ اسرار المرقوعه، بیروت: مؤسسة الرساله، 1391ق.
 • قاضیان، حسین؛ «نظریه‌های توسعه و عوامل فرهنگی »؛ فرهنگ توسعه، سال اول، شماره 4، تهران، 1371.
 • قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه،1366.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • قانون تأمین اجتماعی.
 • قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
 • قانون مدنی.
 • قدیری ابیانه، محمدحسن، توهم نفتی و اقتصاد استراحتی، انتشارات بنیاد بعثت، 1392
 • قدیری ابیانه، محمدحسن، کلیدهای پیشرفت؛ عوامل و موانع فرهنگی کار، تولید و سرمایه، انتشارات بنیاد بعثت، 1391
 • قدیری ابیانه، محمدحسن، برنامه جهاد اداری؛ نجات ارباب رجوع، انتشارات بنیاد بعثت، 1392
 • قدیری ابیانه، محمدحسن، زن در اسلام و غرب، انتشارات بنیاد بعثت، 1391
 • قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه،1353.
 • قمی، شیخ عباس؛ مفاتیح الجنان، پاپ سوم، تهران: نشر افق،1373.
 • کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (معاهدات معوض، عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشار،1373.
 • کتاب توسعه، تهران، جلد چهارم، نشر توسعه، 1370.
 • کلارک کار، جان؛ نظام صنعتی و انسانی صنعتی؛ ترجمه ابوالقاسم طاهری؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344.
 • کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، ج 1، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، تهران: انتشارات علمیه الاسلامیه، بی‌تا.
 • کورز، لوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی؛ ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم، 1369.
 • کورمن، ابراهام؛ روان‌شناسی صنعتی و سازمانی؛ ترجمه حسین شکر کن؛ تهران: انتشارات رشد، 1370.
 • مالک، ابن نبی، مشکل فرهنگ؛ مترجم جواد صالحی، تهران: انتشارات قلم، 1359.
 • مایکل، لیوف؛ بزرگترین اصل مدیریت در دنیا؛ ترجمه مهدی ایران نژادی؛ تهران: انتشارات مؤسسه بانکداری، چاپ دوم، 1372.
 • مبشّری اسداله، ترجمه دو نامه از امام علی (ع) – بخشی از نهج البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1355.
 • مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، ج 14،40، 72، 74، 103، تهران: انتشارات کتابچی، 1373 ق، تهران: انتشارات المکتبة الاسلامیه، 1297ق.
 • مجله علمی پژوهشی اقتصاد در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شماره 33، تابستان 1376.
 • محدث قمی، سفینة الحار، تهران: کانون انتشارات عابدی، بی‌تا.
 • محسنی تبریزی، جزوه درسی روان‌شناسی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 • محسنی تبریزی، علیرضا، بررسی زمینه‌ها و ابعاد جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی اشتغال و فرهنگ کار، گزارش تحقیقاتی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی اتحادیه مرکزی، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، بهار 1379/
 • محمدی، بیوک؛ توسعه و از خود بیگانگی، جامعه سالم، شماره سیزدهم، تهران 1371.
 • مدیریت منابع انسانی و روابط کار (نگرش نظام گران چاپ نقش جهان)؛ 1375.
 • مدیریت منابع انسانی، نگرش نظام گرا؛ تهران، 1365.
 • مرتضوی، شهرناز؛ «فرهنگ از دیدگاه علم روان‌شناسی بین فرهنگ»، نامه فرهنگ، شماره 7، تهران،1371.
 • مردوخی، بایزید؛ «برخی عوامل توسعه نیافتگی در ایران»؛ فرهنگ توسعه، شماره 7، تهران، 1372.
 • مصباح یزدی، محمد تقی؛ «کار در نظام ارزشی اسلام» در: تکامل فرهنگ کار، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی،1372.
 • مصباح یزدی، محمدتقی؛ فلسفه اخلاق؛ تهران، انتشارات اطلاعات، 1374.
 • مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور، دوره‌های سوم سال 1373.
 • معتمدی، فتح‌الله؛ «مختصری از تاریخ کار در ایران»؛ نشریه وزارت کار، تهران، 1355.
 • معینی، جهانگیر؛ «ابعاد کیفی نابرابری فرهنگی، سه نیروی جهانی»؛ نامه فرهنگ، شماره 7، تهران، 1371.
 • مقدمه بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی، تهران: انتشارات اطلاعات، 1370.
 • مکارم شیرازی، ناصر (زیر نظر ایشان)؛ تفسیر نمونه، ج11 و 27، تهران: دارالکتب الاسلامیه،1371.
 • ملاذالخیار، ج11، قم: مکتبه آیة الله مرعشی، 1407ق.
 • مَن لایحضره الفقیه، ج 3، تهران: مکتبة الصدق،1392ق.
 • منصور فر، کریم؛ روشهای آماری؛ انتشارت دانشگاه تهران، 1369.
 • منطقی سعادتی، محسن؛ «گاهی به سوی نهادینه کردن وجدان کاری در سازمان»؛ مجله معرفت، سال 1357، شماره 17.
 • «موانع توسعه اجتماعی در ایران»؛ جامعه سالم، شماره 5، تهران، 1370.
 • موتون دوچ روبرت؛ کرواس: نظریه در روان‌شناسی اجتماعی؛ ترجمه کتبی مرتضی؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374.
 • موسوی خوزستانی، جواد؛ «توسعه ملی: همبستگی در کثرت گرایی» کتاب توسعه، شماره 1،1370.
 • موسوی، سید فضل‌الله، گفتارهایی درباره حقوق کار؛ تهران،1379.
 • میچل، ترانس،آر؛ مردم در سازمانها، زمینه رفتار سازمانی؛ ترجمه حسین شکرکن؛ تهران: انتشارات رشد، 1373.
 • میرباقری، مهدی، بررسی مبانی وجدان کاری، انضباط اقتصادی اجتماعی؛ فرهنگستان علوم اسلامی،1374.
 • میردال، گونارد؛ درام آسیایی؛ ترجمه امیری منوچهر؛ تهران: امیرکبیر، 1346.
 • میرزایی، حسن؛ تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کار؛ مقاله ارائه شده در دومین اجلاس کار و انضباط اجتماعی، 87 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1375.
 • میرسپاسی، ناصر؛«فرهنگ کار، وجدان کار و بهر وری»؛ مجله تدبیر سال 73، سال 5، شماره 50، 1373.
 • میزگرد، توسعه و فرهنگ، نامه فرهنگ، شماره 5 و 6، تهران 1370
 • میزگرد؛ ایران، امروز، «سنت مدرنیته و یا پست مدرن؟»؛ کیان، شماره 15، تهران، 1370
 • نظریه‌های جامعه‌شناسی؛ تهران: انتشارات سمت، 1369.
 • نوری طبرستانی، میرزاحسن؛ مستدرک الوسایل، چاپ قدیم،1319ق.
 • نولیوآلیتان، کارلو؛ «انسان فرهنگ»؛ ترجمه حسین افشار، جامعه سالم، شماره دوازدهم، تهران،1371.
 • نیاکی، جعفر؛ حقوق کار ایران( کلیّات)، تهران: چاپخانه خرّمی،1360.
 • نیلی، محمدعلی، انگیزش در سازمان، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،1373.
 • نیواستورم، جان و کیت دیویس؛ رفتار انسانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1370.
 • ویپی پل و دیگران؛ روان‌شناسی اجتماعی کار صنعتی در ایران؛ ترجمه باقر ساروخانی؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1365.
 • هاشمی راد، محمدعلی؛ اشتغال، مروری بر گذشته و حال مدخلی بر استراتژی؛ تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1368.
 • هاشمی، سید محمد؛ نگرشی بر قانون جدید کار، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
 • هرسی پال و بلانچارد، کنت؛ مدیریت رفتار سازمانی؛ ترجمه علی علاقه‌مند، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1375.
 • یوسفی، علی،محقق حلّی (ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نجف اشرف: مطبعة الآداب؛ 1389ق.
۹۳/۰۱/۳۰

نظرات  (۱)

سلام از این منابع می توانم برای موضوع پایان نامه هم که در مورد اقتصاد مقاومتی است استفاده کنم
پاسخ:
سلام. بله

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">