به گزارش رهیافتگان، به همت انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی گفتگویی با یکی از کسانی که با شهید ادواردو در ایران مراوده داشته است صورت گرفته که به مناسبت سالگرد شهادت ادواردو آنیلی در پایگاه ۵۹۸ منتشر شد:
نبی حق‌بیان فعال فرهنگی و رسانه‌ای و کارشناس در رشته حقوق قضایی است که هم اکنون به عنوان یکی از مدیران رسانه ملی به فعالیت می پردازد. حق‌بیان از جمله افرادی است که شهید ادواردو آنیلی را از نزدیک ملاقات کرده است بر همین اساس با توجه به سالگرد شهید ادواردو آنیلی با ایشان گفت‌وگوی داشتیم که متن این گفتگو در ادامه می آید
.شما از جمله افرادی هستید که وقتی شهید ادواردو آنیلی به ایران آمدید با وی ملاقات داشتید کمی درباره آن دیدار برای‌مان نقل کنیدبله خاطرم هست که شب عید فطر سال ۶۸ بود که برادربزرگم گفت بیا برویم خانه یکی از دوستانم و من به دلیل این‌که کارهای مکاتباتی ایشان را انجام می‌دادم همراهشان بودم آن شب هم به اتفاق برادرم رفتیم به خیابان کمیل طبقه دوم ساختمانی که زیر آن کارگاه نجاری بود که پدر آقای عبداللهی آنجا کار می‌کرد. آن شب صحبت از این بود بتوانند فردای عید فطر در حاشیه آن با حضرت آقا دیداری داشته باشند. مهدی عبداللهی گفت امشب برادرش حسین از ایتالیا می‌آید که دوست ایتالیایی او هم همراهش هست ساعت حول وحوش ۱۲ونیم تا ۱ نیمه شب بود هواپیما در فرودگاه نشست؛ حسین با یکی دو نفر جلو بودند و ادواردو پشت سر آنها وارد شد. همه به استقبال‌شان رفتند و سلام علیک و احوالپرسی کردند و دست دادند بعد از ورود حسین تک تک افراد را به هم معرفی کرد و من ادواردو را دیدم که البته نمی‌شناختمش تنها  می‌دانستم که او مهمان خارجی حسین آقاست.