در کشورهای غربی زنان مسلمان برای تامین لباس های پوشیده دچار مشکل هستند و گزینه های کمی دارند. بنابراین برگزاری شوی لباس اسلامی با این هدف (نه با هدف مدگرایی) برای این که بتوانند لباس مناسبی را برای خود انتخاب کنند، مفید است

 

به نظر شما دلیل برگزاری رویدادی تحت عنوان اولین نمایش لباس اسلامی در نیویورک چه می تواند باشد؟

فلسفه حجاب اسلامی از اینجا ناشی می شود که جذابیت فیزیکی در اسلام (که یک ارزش زناشویی است) به یک ارزش اجتماعی تبدیل نشود. در حقیقت مسلمانان برای این که از این جنبه مورد قضاوت قرار نگیرند و یا در روابط اجتماعی تحریک آمیز جلوه نکنند و اجازه ندهند کسی به آنها به عنوان یک عنصر جذاب جنسی نگاه کند، حجاب ضروری شده است.

اما برخی ها چه در انتخاب لباس و یا حتی در آرایش خود اصل فلسفه حجاب را رعایت نمی کنند. مثلا برخی ها حتی در ایران از حجاب چادر استفاده می کنند و فقط صورتشان پیداست، اما در همین حدود هم به آن اصل عمل نمی کنند. لذا مشخص است که اصل فلسفه حجاب را نفهمیده اند.

برگزاری نمایشگاه لباس های اسلامی از این جهت (که می تواند به انتخاب حجاب مناسب برای افراد با ویژگی های مختلف کمک کند،) مناسب است. به شرط آنکه اصل فلسفه حجاب در آن رعایت شود. طبیعتا نوع حجاب در شهرهای مختلف مناطق کوهستانی یا بیابانی و در مشاغل مختلف مثلا در بیمارستان ها یا در جاهای دیگر می تواند متفاوت باشد. اما اصل آن است که افراد با لباس خویش به دنبال جلب توجه نباشند و آنچه گفته شد در آن رعایت شود. طبیعتا مسلمانان خارج از کشور دسترسی به لباس های موجود در جهان اسلام را ندارند و از این بابت محدودیت دارند. لذا برگزاری نمایشگاه های لباس های محجبه و اسلامی به آن ها کمک می کند.

آیا ذات برگزاری نمایش لباس اسلامی با فرهنگ و آموزه های اسلامی مطابقت دارد؟

اینکه شوی لباس اسلامی برگزار شود و لباس های مختلف مناسب برای ویژگی های مختلف به خصوص در خارج از کشور عرضه شود اشکالی ندارد، اما مشاهده می شود که در خیلی از این شوهای لباس صحبت از مد می شود. در حالی که باید دید چه لباسی مناسب است. مثلا اخیرا در ایران عده ای با حفظ حجاب اسلامی و در قالب چادر طرح های مختلفی را اجرا کرده اند که ضمن حفظ پوشش برتر امکان فعالیت بهتر را فراهم می کند مثلا برای زنانی که کودک شیرخواره دارند و مرتبا باید به آن شیر دهند یا کسانی که کودک خود را بغل می گیرند و یا حجاب چادری که باید دو دست آزاد باشد.

شاید برگزاری چنین شوهایی در خارج دهن کجی به دولت هایی باشد که خواستار منع حجاب اند اما مهم این است که ما فلسفه حجاب را در جهان ترویج نمائیم

شوی نیویورک چه جایگاه و اهمیتی برای کشورهای اسلامی در حوزه دیپلماسی عمومی و روابط بین الملل دارد؟

برگزاری شوها در خارج از کشور با داخل فرق دارد. به خصوص در کشورهای غربی زنان مسلمان برای تامین لباس های پوشیده دچار مشکل هستند و گزینه های کمی دارند. بنابراین برگزاری شوی لباس اسلامی با این هدف (نه با هدف مدگرایی) برای این که بتوانند لباس مناسبی را برای خود انتخاب کنند، مفید است. حتی این امکان وجود دارد که غیرمسلمانان نیز برخی از پوشش ها را بپسندند و آن را مورد استفاده قرار دهند. لذا مسئله در همین حد است و نه بیشتر.

شاید برگزاری چنین شوهایی دهن کجی به دولت هایی باشد که خواستار منع حجاب اند. اما مهم این است که ما فلسفه حجاب را در جهان ترویج نمائیم. امروز زنان غرب و جامعه غربی اسیر نگاه منحرفی هستند که جذابیت جنسی را یک ارزش اجتماعی و تجاری می انگارد و زن را به عنوان ملعبه، ابزار تحریک شهوات مردان و خوشگذرانی نامشروع آنان پذیرفته و تسلیم آن شده است و تلاش می کند خود را با این ارزش ها وفق دهد.

غربی ها تا فلسفه حجاب اسلامی را نفهمند، نمی توانند موافق پوشش اسلامی باشند و حداکثر چیزی که در این نمایشگاه می توان گفت این است که لباس های پوشیده و جذابی هم می شود تولید کرد.

کارکرد شوی اسلامی نیویورک چه پیامدهای مثبتی دارد و تا چه حدی به ارتباطات بین المللی بین کشورها و شناخت بهتر از اسلام و دوری از اسلام هراسی کمک کند؟

اگر فقط برگزاری شوی لباس باشد، نمی تواند تاثیر داشته باشد. برای مسلمانان این کشورها که می توانند به انواع پوشش اسلامی دسترسی داشته باشند مناسب است. جهان اسلام نیازی به برگزاری شوی لباس اسلامی در نیویورک ندارد.

غربی ها تا فلسفه حجاب اسلامی را نفهمند نمی توانند موافق پوشش اسلامی باشند و حداکثر چیزی که در این نمایشگاه می توان گفت این است که لباس های پوشیده و جذابی هم می شود تولید کرد. در غیر این صورت ما نمی توانیم به این مساله فکر کنیم که  از طریق شوی لباس انقلاب اسلامی و اسلام را صادر کنیم.